skip to Main Content

Höghöjdsstädning

Att städa på hög höjd är ett av våra specialområden. Vi har stor erfarenhet och använder ett modernt, effektivt system som fungerar i alla typer av verksamheter. Vi rengör regelbundet butiker, industrilokaler och offentliga miljöer. Resultat är alltid detsamma, en miljö som är både trevligare och säkrare att jobba och vistas i.

Var och hur skulle vi kunna hjälpa dig?  Ring Henrik på 073-831 92 13.

 

 

Därför skall du städa på hög höjd

En hög med damm på en lamparmatur kan lätt börja brinna. Ett ventilationssystem som inte är rent, eller en lokal där damm och smuts rör runt är varken bra för hälsa eller hygien. Med regelbunden höghöjdsstädning skapar du ett inomhusklimat som är både säkert och hälsosamt.

Utmaningar

Höghöjdsstädning har traditionellt förknippats med driftsstörningar, höga kostnader och stora risker. Ställningar som ska byggas, områden som ska spärras av, hela tiden med fara för fallolyckor och andra skador. Tänk om det fanns en metod som var både snabb, smidig och säker istället!

Så funkar det!

Vi använder ett modernt, effektivt system där allt arbete sker på marknivå. Med en räckvidd på hela 16 meter kommer vi även åt riktigt svårtillgängliga områden. Vi har en rad olika munstycken för att kunna rengöra alla typer av ytor på väggar och tak. Vi behöver inte spärra av några områden, vilket betyder att din verksamhet kan pågå som normalt.

Kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra arbetet tar vi hjälp av modern videoteknik. Det gör att vi får en överblick och kan garantera resultat även på svårtillgängliga områden.

 

 

Tre fördelar med vår höghöjdsstädning

  • Snabbt
    Ny teknik som inte kräver ställningar, liftar eller stegar gör att jobbet tar mindre tid. Samtidigt kan vi lägga allt fokus på att leverera bästa kvalitét.
  • Smidigt
    Arbetet stör inte din ordinarie verksamhet. Den kan rulla på som vanligt, och du behöver inte spärra av några områden.
  • Säkert
    Eftersom allt arbete utförs från marknivå minimeras risken för olyckor och skador.

 

Back To Top