skip to Main Content

Inom industrin handlar det ofta om säkerhet och effektivitet.

Industri

Här handlar det ofta om säkerhet och effektivitet. Produktions- och lagerlokaler där damm och smuts är en brand- och olycksrisk, och samtidigt skapar onödigt slitage på maskiner och utrustning. Här jobbar vi med både höghöjdsstädning och ångrengöring.

Vår lösning gör det möjligt att genomföra arbetet i alla typer av utrymmen, under normal drift. Vi behöver alltså inte anpassa oss till underhållsstopp och liknande. Jobbet görs när det behövs.

 

 

Klimatsmart och säkert alternativ

Ett stort problem vid industrirengöring av maskiner och utrustning är den mängd vatten som spills när man använder högtryckstvättar. För stora mängder vatten kan orsaka skador på utrustning med låg IP-klassning. Det användes också ofta kemikalier för att få bort smutsen vilket både är kostsamt och dåligt för miljön.
På samma tid som högtryckstvätten gör av med 1200 liter vatten gör en ångtvätt bara av med 20 liter vatten. Det behövs heller inte några onödiga kemikalier eller rengöringsmedel. Ett mycket skonsamt alternativ både för miljön och inventarierna.

Det sitter i detaljerna

Vi ställer alltid extremt höga krav på oss själva och det vi gör. Därför ser vi alltid till att vi har relevanta utbildningar för de uppdragen vi löser hos våra kunder. Alla uppdrag dokumenteras och presenteras för uppdragsgivaren som en del i vårt kvalitetsarbete.
Avvikelser inom kvalitet och miljö tar vi till oss och hanterar snabbt och effektivt med omsorg så att kunden är nöjd.

För oss är säkerhet en självklarhet

För oss är sund konkurrens och säkra arbetsplatser viktigt och vi bär med självklarhet ID 06-kort för att kunna identifiera oss och våra utbildningsbevis. Vi är kollektivanslutna till Almega Specialserviceföretagen.  Vi följer de lagar och säkerhetsföreskrifter som finns på respektive arbetsplats samt tillgodoser egna riskanalyser.

Läs mer om våra tjänster

 

Kunder vi anlitas av

Back To Top