skip to Main Content

Vår verksamhet skall vara bra både för människor och miljö.

Kvalitet och miljö

Vår verksamhet ska vara bra för både människor och miljö. Inget snack om saken. Därför använder Hecando modern teknik och innovativa lösningar som gör att vi kan minimera vatten- och energiåtgången, och att vi inte behöver några onödiga kemikalier. Eftersom vi utför allt arbete från marknivå, även höghöjdsstädning, minimerar vi risken för olyckor. Klimatsmarta och säkra lösningar helt enkelt. Så som det alltid borde vara.

Vi levererar vad vi lovar

Att leverera det vi lovat, så att kunden alltid är nöjd. Det är det allra viktigaste för oss på Hecando. Ingen kund är för liten eller stor, inget uppdrag är för lätt eller svårt. Vi gör alltid vårt bästa, vill alltid vara bäst. Det finns alltid en lösning, och den hittar vi.

Det sitter i detaljerna

Vi ställer alltid extremt höga krav på oss själva och det vi gör. Därför ser vi alltid till att vi har relevanta utbildningar för de uppdragen vi löser hos våra kunder.
Avvikelser inom kvalitet och miljö tar vi till oss och hanterar snabbt och effektivt med omsorg så att kunden är nöjd.

Vi har kollektivavtal genom Almega Specialservice och följer de regler och villkor som avtalats.

För oss är sund konkurrens och säkra arbetsplatser viktigt och vi bär med självklarhet ID 06-kort för att kunna identifiera oss och våra utbildningsbevis.

 

 

Kvalitets- och miljöpolicy

  • Följa gällande miljölagstiftning och leva upp till våra kunders krav.
  • Använda modern teknik och klimatsmarta lösningar.
  • Minska miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöarbetet.
  • Välplanerad logistik för minimerade utsläpp.
  • Öppen och rak kommunikation.
  • Hålla våra maskiner och utrustning i ett bra och ändamålsenligt skick.
  • Visa stort engagemang och yrkesskicklighet.
  • Skapa mervärde åt våra kunder och utveckla långvariga relationer.
Back To Top