skip to Main Content

Vår verksamhet

Vår verksamhet ska vara bra för både människor och miljö. Inget snack om saken. Därför använder Hecando modern teknik och innovativa lösningar som gör att vi kan minimera vatten- och energiåtgången, och att vi inte behöver några onödiga kemikalier.

Eftersom vi utför allt arbete från marknivå, även höghöjdsstädning, minimerar vi risken för olyckor. Klimatsmarta och säkra lösningar helt enkelt. Så som det alltid borde vara.

Back To Top