skip to Main Content

Tvätt av pantkärl

Fler och fler upptäcker fördelarna med att tvätta sina pantkärl. Inte så konstigt tycker vi. Pantkärlen blir ju snabbt ohygieniska, luktar illa och drar till sig skadedjur. Inte den bästa arbetsmiljön helt enkelt. Vi har hjälpt många butiker med den här utmaningen. Vi vet att ni kommer bli nöjda, vad tror du?

 

 

Så funkar det!

Egentligen är det ganska enkelt. Vi kommer till er butik i samband med tömning av kärlen och ångtvättar på plats. Våra servicebilar är utrustade så att vi inte behöver störa butiksdriften. Genom att värma upp vatten i en behållare med högt tryck omvandlas vattnet till torr, het ånga. Den höga temperaturen innebär att vi kan göra rent både på ytan och på djupet. Att ångan är torr innebär att det blir minimalt med fukt kvar efter rengöringen.

Blir det verkligen rent?

Ja. Med hjälp av den heta ångan löser vi upp djupt ingrodd smuts, socker, fetter och dödar bakterier i kärlet– utan att vi behöver använda några kemikalier eller rengöringsmedel. Och naturligtvis torkar vi den fukt som blir kvar och tar hand om den lösgjorda smutsen.

Hur klimatsmart är det då?

Väldigt klimatsmart. Med hjälp av en liten mängd vatten kan vi generera stora volymer torr ånga. Vattenåtgången är alltså minimal. Till skillnad från en högtryckstvätt som förbrukar 1.200 liter vatten i timmen, nöjer sig våra ångtvättar med endast 20 liter i timmen. Vilket också har fördelen att man slipper problemet med det stora vattenspill som högtryckstvättarna orsakar. Samtidigt behöver vi inte använda några onödiga kemikalier eller rengöringsmedel.

Hur ofta ska man tvätta sina pantkärl?

Ofta! Frekvens är viktigt om man vill uppnå bra resultat och få bort lukt från pantrummet över tid. Men vi vet ju också att det pantas olika mycket i butikerna. Berätta hur det ser ut hos er så kommer vi gemensamt fram till en frekvens som känns rätt både hygien -och kostnadsmässigt.

 

 

Tre fördelar med vår ångrengörning

Det finns många fördelar med att använda vår service. Här är tre:

  • Effektivt
    Den torra, heta ånga fungerar i alla miljöer och rengör effektivt både på djupet och på ytan. Förutom att det blir rent så elimineras även den dåliga doften.
  • Snabbt
    Modern och högeffektiv utrustning skapar förutsättningar för snabba resultat även i riktigt skitiga kärl.
  • Klimatsmart
    Vi använder minimalt med vatten och behöver inga kemikalier eller rengöringsmedel för att göra rent.
Back To Top